Početna

Da li biste odabrali hiljadu reči ili jednu sliku da ljudima dočarate čemu stremite i šta vas pokreće? Šta vas plaši, a kakvu promenu želite? Mi smo izabrali da otvorimo Našu zadužbinu slikom! Ustupamo naš sajt društveno angažovanim fotografijama i posterima domaćih vizuelnih umetnika.Ne prikazujemo njihove najbolje radove, niti one koji su samim umetnicima najdraži. Prikazujemo dela koja nas teraju na razmišljanje i delovanje, koja govore bolje od nas šta želimo od Naše zadužbine i šta je ono što ona simbolizuje. Uživajte!

Naša izložba

saznajte više


Naša Izložba

Dobro došli u Našu zadužbinu


Mesto susreta, druženja i slobodne razmene mišljenja otvoreno za sve, Naša zadužbina je prostor za zajednički rad građana i organizacija civilnog društva, razvoj novih ideja, inicijativa i akcija.

Uz duh tolerancije, solidarnosti i saradnje, Naša zadužbina će obezbediti prostor za slobodan rad organizacija civilnog društva na razvoju osnovnih demokratskih principa i građanskog aktivizma u Srbiji.

Želimo da se u Našoj zadužbini osećate kao kod svoje kuće – jer ona će to i biti.

O nama

Naša zadužbina predstavlja novi model povezivanja organizacija koje su zahvaljujući svom dugogodišnjem autonomnom radu, postale pioniri borbe za jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija vlasti, društveno odgovornu ulogu medija i građanski aktivizam.

Balkanska istaživačka mreža, CRTA i Trag Fondacija osnovale su prvu zadužbinu osnovanu od strane pravnih lica u Srbiji – Našu zadužbinu: Kuću građanskog društva.

Kroz rad Zadužbine želimo da približimo građanima vrednosti i principe u koje verujemo, koje u Srbiji zastupamo i koje želimo da prenesemo na nove generacije. Mi želimo Srbiju u kojoj vladaju pravo i pravda, mi želimo otvorene i odgovorne institucije, slobodne i aktivne građane.

Naša zadužbina će kroz svoj rad promovisati vrednosti dobročinstva, volonterizma, solidarnosti i podrške drugim organizacijama i inicijativama, transparentnost finansija i demokratičnost upravljanja.

Programi


Naša zadužbina predstavlja mogućnost da se razviju novi modeli finansijske i društvene održivosti, i kroz otvoreniju i jasniju komunikaciju sa građanima dobije veća podrška građana za vrednosti na kojima demokratsko civilno društvo insistira.

Zadužbina je koncipirana kao finansijski samoodrživi model i promoter principa socijalnog preduzetništva kao i novog, drugačijeg pristupa organizacija civilnog društva u komunikaciji prema građanima.

Prostor i početni resursi uloženi u nove modele socijalnih preduzeća omogućiće finansijsku samostalnost prostora i programa koji su budu odvijali u prostoru Zadužbine, autonomnost delovanja organizacija osnivača ali i sprovođenje programa usmerenih na izgradnju poverenja među građanima i podršku širem civilnom društvu – građanskim inicijativama, pojednicima i organizacijama kojima bude potrebna podrška.

Ljudi

Upravni odbor

Ana Firtel,
Nezavisna članica UO

Dragana Žarković Obradović,
Direktorka,
BIRN Srbija

Biljana Dakić Đorđević,
Izvršna direktorka,
Trag fondacije

Vukosava Crnjanski,
Direktorka,
Centra za istraživanje i odgovornost

Izvršni direktor

Pavle Dimitrijević

e-mail:pavle.dimitrijevic@nasazaduzbina.rs

Podržite nas


Ukoliko želite da date svoj doprinos i podržite otvaranje Naše zadužbine, možete to da učinite donacijom svog vremena, znanja, veština, u novcu ili u robi. Kontaktirajte nas na office@nasazaduzbina.rs

Šta nam je trenutno potrebnoKoja količina nam je potrebna
Prostor za kupovinu u nekoj od beogradskih centralnih opština800-1000m2

Zahvaljujemo na dosadašnjoj podršci:

NAŠ INSTAGRAM

Kontakt


I dok tražimo prostor za delovanje naše zadužbine,
otvoreni smo za komunikaciju sa građanima i medijima
Kontaktirajte nas mailom office@nasazaduzbina.rs

Улица Лорем Ипсум 45
11000 Београд
011 123 4567